جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

تاج الملک، گنبد --> اصفهان، مسجد جامع

تاج الملوک --> بوریان

تاج خروس --> بستان افروز

تاج سلمانی --> شمس الحُسن

تاج کاظمینی، عبدالله

از واعظان خوشخوان و ردیفدان اواخر عهد قاجار و سه دهه بعد (قرن14)

تاج محل

مجموعه آرامگاهی در هند

تاج نیشابوری، حاج میرزا محسن

معروف به حاجی تاج، واعظ خوش آواز و ردیف دان دوره ناصری تا اواخر قاجار (قرن13و14)

تاجر

کسی که سرمایه خود را در خرید و فروش و ورود و صدور کالاها به کار اندازد.

تاجریزی

نامی که در فارسی به چندین نوع/ گونه از جنس سلانم به سبب بعض شباهتهای ریخت شناسی و شاید بعض خواص دارویی مشترک آنها داده شده است.

تاجگذاری --> جلوس