جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

تاج الدین علیشاه جیلانی

وزیر ایرانی سلطان محمد خدابنده اولجایتو و سلطان ابوسعید بهادرخان (قرن8)

تاج الدین فیروز --> بهمنیان دکن

تاج الدین یلدوز

نام دو تن از امرای ترک غوری 1) تاج الدین یلدوز المعزی، غلام سلطان معزالدین محمد سام (قرن6) 2) تاج الدین یلدوز، از سرهنگان و پهلوانان غوری که در خدمت حکام هرات، ملک فخرالدین و جمال الدین محمد سام بود (قرن8)

تاج السلطنه

دوازدهمین دختر ناصرالدین شاه (قرن14)

تاج العروس --> القاموس المحیط

تاج العُلی عَلَوی، اشرف بن اَعَزّ/ اَغَرّ

نسب شناس، عالم، شاعر و مفسر شیعی (قرن6و7)

تاج القرّاءِ کرمانی

فقیه، نحوی، مفسر و مقری شافعی (قرن5)

تاج المآثر

کتابی تاریخی به فارسی تألیف صدرالدین حسن نظامی نیشابوری، مشتمل بر تاریخ پادشاهان دهلی از 587تا 614

تاج المصادر --> سمرقندی، محمد بن عبدالله؛بیهقی، ابوجعفر احمد بن علی

تاج المُلک ابوالغنائم

از رجال و وزرای ملکشاه سلجوقی (قرن5)