جستجوی

مدخل

تعداد1019مدخل یافت شد

تاج التراجم --> اسفراینی، شاهفور بن طاهر

تاج التواریخ --> سعدالدین افندی

تاج الدوله یزدگرد بن شهریار --> باوندیان

تاج الدین اشنوی --> اشنوی، تاج الدین

تاج الدین بلغاری --> بلغاری، حسن بن یونس

تاج الدین علیشاه جیلانی

وزیر ایرانی سلطان محمد خدابنده اولجایتو و سلطان ابوسعید بهادرخان (قرن8)

تاج الدین فیروز --> بهمنیان دکن

تاج الدین یلدوز

نام دو تن از امرای ترک غوری 1) تاج الدین یلدوز المعزی، غلام سلطان معزالدین محمد سام (قرن6) 2) تاج الدین یلدوز، از سرهنگان و پهلوانان غوری که در خدمت حکام هرات، ملک فخرالدین و جمال الدین محمد سام بود (قرن8)

تاج السلطنه

دوازدهمین دختر ناصرالدین شاه (قرن14)

تاج العروس --> القاموس المحیط

تاج العُلی عَلَوی، اشرف بن اَعَزّ/ اَغَرّ

نسب شناس، عالم، شاعر و مفسر شیعی (قرن6و7)

تاج القرّاءِ کرمانی

فقیه، نحوی، مفسر و مقری شافعی (قرن5)

تاج المآثر

کتابی تاریخی به فارسی تألیف صدرالدین حسن نظامی نیشابوری، مشتمل بر تاریخ پادشاهان دهلی از 587تا 614

تاج المصادر --> سمرقندی، محمد بن عبدالله؛بیهقی، ابوجعفر احمد بن علی

تاج الملک، گنبد --> اصفهان، مسجد جامع