جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

بابک خرم دین

پیشوای خرمدینان در آذربایجان (قرن3)که در آغاز قرن سوم بر ضد خلافت عباسی شورش کرد.

بابُل

شهرستان، رود، و شهری در استان مازندران - شهرستان بابل - رود بابل - شهر بابل - پیشینه

بابِل

شهری باستانی و تاریخی در مرکز عراق - تکمله

بابلسر

شهرستان و شهری در استان مازندران 1) شهرستان بابلسر 2) شهر بابلسر پیشینه

بابَلیون

شهری باستانی در مصر، نزدیک قاهره کنونی

بابونَجْ --> بابونه

بابونه

گیاهی دارویی

بابویه، آل

از خاندانهای مهم علمی شیعی (قرن3-7)

باتاک/ باتک

نام منطقه، گروهی از اقوام، و نیز زبانی در سوماترای اندونزی

باتمان

واحد اندازه گیری محصولات کشاورزی در میان اقوام ترک و کسانی که با ترکها دادوستد داشته اند.