جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

باج

معرب باژ فارسی در دوره اسلامی

باجدّا

شهری قدیمی، کوچک و مستحکم در عراق

باجرمی

کوره ای در منطقه موصل، در شرق دجله، میان زاب کوچک در شمال و رشته کوه حمرین در جنوب، تا دوره عباسی

باجروان

شهری تاریخی در آذربایجان

باجِسرا

شهر کوچکی در عراق، حدود ده فرسخی شمال شرقی بغداد

باجگیران

بخش و شهری در خراسان

باجلان

از عشایر کرد ایران و عراق

باجه (1)

شهر و ناحیه ای از اندلس (اسپانیای مسلمان) که امروزه در جنوب پرتغال است و به آن بژا می گویند.

باجه (2)

شهر مهم افریقیه در کشور امروزی تونس

باجور

منطقه ای کوهستانی در ناحیه دیر و سوات و چترال در ولایت پیشاور در پاکستان

باجوری، ابراهیم بن محمد

عالم و نویسنده شافعی (قرن12)

باجولوند

اتحادیه ای از پنج طایفه لر یاراحمد، آروان، قایدرحمت و سوگند در زاغه خرم آباد

باجی، ابوالولید

متکلم و ادیب برجسته اندلسی (قرن5)

باحِثَة البادیة

نام مستعار ملک حفنی ناصف، دختر حنفی ناصف (قرن14)

باحَسّان --> بنوحَسّان