جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

بابا فرج تبریزی

از بزرگان صوفیه تبریز (قرن6)

بابا فرید --> فریدالدین گنج شکر

بابا فغانی

شاعر غزلسرای ایرانی (قرن9و10)

بابا قاسم، بقعه

زیارتگاهی در اصفهان، مدفن محمد بابا قاسم اصفهانی

بابا کوهی --> باکویی، ابوعبداللّه

بابا لقمان سرخسی، بقعه

آرامگاه منسوب به بابا لقمان سرخسی، در حومه شهر سرخس

باباخان چاپوشلو

از یاران و سرداران نادرشاه افشار (قرن12)

باباخانوف، ضیاءالدین

مفتی مسلمانان آسیای مرکزی و قزاقستان از 1957تا1982

باباشمل

از جراید مشهور انتقادی و طنزآمیز پس از شهریور1320

بابان

خاندان و سلسله ای از حاکمان کرد منطقه شهرزور در عصر عثمانی