جستجوی

مدخل

تعداد2012مدخل یافت شد

بابر، ظهیرالدین محمد

نخستین پادشاه مغول هندوستان و نویسنده و شاعر (قرن9و10) - شخصیت تاریخی - آثار ادبی

بابرت --> بایبورد

بابرتی، اکمل الدین محمّد بن محمد

دانشمند حنفی مذهب (قرن8)

بابرنامه --> بابر، ظهیرالدین محمد

بابری

از قبایل پشتو

بابری، مسجد

مسجدی در شهر آجودهیا (آیودهیا) در ایالت اوتارپرادش هند که به دست هندوهای افراطی ویران شد.

بابریان

خاندان ترک نژاد مسلمان که از 932 تا 1247 بر افغانستان و هندوستان حکومت می کردند. 1) تاریخ 2) مناسبات خارجی 3) سازمان اجتماعی و اداری 4) تجارت خارجی و دادوستد هند با اروپا 5) حیات دینی 6) نقاشی و معماری 7) ادبیات 8) سکه شناسی

بابِ سرعسکری

نام وزارت جنگ عثمانی در قرن سیزدهم

بابَشْتُر --> بُبَشْتَر/ بُبَشْتْرُو

باب شهر --> باب الابواب

باب عالی

عنوان دیوان وزیراعظم عثمانی متداول در قرن دوازدهم و سیزدهم

بابک خرم دین

پیشوای خرمدینان در آذربایجان (قرن3)که در آغاز قرن سوم بر ضد خلافت عباسی شورش کرد.

بابِل

شهری باستانی و تاریخی در مرکز عراق - تکمله

بابُل

شهرستان، رود، و شهری در استان مازندران - شهرستان بابل - رود بابل - شهر بابل - پیشینه

بابلسر

شهرستان و شهری در استان مازندران 1) شهرستان بابلسر 2) شهر بابلسر پیشینه