جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ب

دومین حرف از الفبای عربی و فارسی و بسیاری از الفباهای دیگر 1)‌ در زبان عربی 2) در زبان فارسی 3) در زبان ترکی 4) در عرفان اسلامی

با

کلمه ای در آغاز نام افراد و، در مرحله ثانوی، نام خاندانها، رایج در جنوب عربستان

با فقیه

خاندانی از سادات باعلوی تریم در حضرموت

باب (1)

(باب الله)، عنوان و صفتی برای حضرت رسول وائمه اثناعشر در برخی از احادیث

باب (2)

نزد اسماعیلیه باب یکی از مراتب محسوب می شد.

باب (3)

عنوان برخی از مشایخ صوفیان آسیای مرکزی

باب (4)

در، دروازه - در مساجد و مقابر و امثال آنها - در استحکامات نظامی

باب الابواب

نام شهر دربند در دوره اسلامی واقع در داغستان

باب الجنة --> قزوین

باب السّعادة --> استانبول

باب اللان

گذرگاهی طبیعی در کوههای قفقاز میانه، واقع در مشرق کوه کازبک

باب المندب

تنگه ای به عرض 32 کیلومتر میان جنوب غربی شبه جزیره عربستان و شمال شرقی افریقا که بحراحمررا به خلیج عدن و اقیانوس هند وصل می کند.

باب جبرئیل --> مسجد النبی

باب دفترداری

مجموعه ای از ادارات رسیدگی به امور مالی در تشکیلات دیوانی عثمانی که "باب دفتری"نیز به آن گفته می شد.

بابِ سرعسکری

نام وزارت جنگ عثمانی در قرن سیزدهم