جستجوی

مدخل

تعداد4064مدخل یافت شد

ابرکوه

شهری از توابع یزد واقع در سر راه شیراز به یزد

ابر و باد (نوعی کاغذ) --> کاغذ/ کاغذ سازی

ابری اصفهانی --> محمد بن راشد ابری اصفهانی

ابریشم

رشتهء نازک و شفاف کرم ابریشم که در نساجی مورد استفاده قرار می گیرد. - فقه اللغه - تجارت و تولید ابریشم و استفادهء آن در صنایع - منسوجات ابریشمی ایران - در امپراطوری عثمانی

ابریشم شهر --> فلاورجان

ابزری، عمیدالدین ابونصر --> سلغریان

ابشر --> چاد

ابشین

پایتخت ولایت قدیمی غرجستان در افغانستان

ابشیهی، بهاءالدین

نحوی و دانشمند شافعی مذهب مصری (قرن9)

ابعاد و اجرام

نام شاخه ای در نجوم قدیم

ابعاد و ا جرام (کتاب) --> بیرجندی، عبدالعلی

ابلونیوس --> آپولونیوس پرگایی؛بَلینوس

ابلیس

شیطان، واژهء قرآنی، بحثهای مربوط: - ماهیت ابلیس - گناه ابلیس - در عرفان

ابن

واژه کهن سامی به معنای پسر

ابن آجْرّوم

نحوی مراکشی (قرن 8)