جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ابراهیم حلبی --> سبط ابن العجمی

ابراهیم حلمی پاشا کچی بوینوزو --> کچی بوینوزو ابراهیم حلمی پاشا

ابراهیم حمدی

جغرافیدان عثمانی که با اثر خود "اطلس" مشهور است (قرن12).

ابراهیم خان

از بیگلربیگهای عثمانی و نیای بزرگ خاندان ابراهیم خانزاده(قرن 10)

ابراهیم خان افشار --> افشاریان

ابراهیم خان بغایری

از امیران طایفه بغایری در خراسان در دوره افشاریان (قرن 12)

ابراهیم خان، مجموعه --> ظهیرالدوله، ابراهیم خان

ابراهیم خلیل خان جوانشیر --> جوانشیر، خاندان

ابراهیم خواص --> خوّاص، ابراهیم

ابراهیم درویش پاشا

ژنرال عثمانی (قرن13و14)