جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ابراهیم نِفْطَوَیه --> نِفطَویه، ابراهیم بن محمد

ابراهیم یازجی --> یازجی، خاندان

ابراهیم یعقوب

سیاستمدار و مبارز مالزیایی، مؤسس و اولین رئیس "اتحادیه مالایاییهای جوان" برای مبارزه با استعمار انگلیس (قرن13و14)

ابراهیم ینال

از سران مقتدر خاندان سلجوقی (قرن5)

ابراهیم، سوره

چهاردهمین سوره قرآن

ابراهیمی، احمد طالب

پزشک و سیاستمدار الجزایری، فرزند محمد بشیر ابراهیمی (قرن14) (زنده است)

ابراهیمی، محمد البشیر

از فضلا و نویسندگان اصلاح طلب الجزایر (قرن14)

ابراهیمیه (3)

از فرق صوفیانه شمال عراق

ابرائیل

شهری بر کرانه دانوب

ابرشهر

نام قدیم نیشابور

ابرقباذ

شهری باستانی در عراق بین بصره و واسط

ابرقو --> ابرکوه

ابرکوه

شهری از توابع یزد واقع در سر راه شیراز به یزد

ابری اصفهانی --> محمد بن راشد ابری اصفهانی

ابریشم

رشتهء نازک و شفاف کرم ابریشم که در نساجی مورد استفاده قرار می گیرد. - فقه اللغه - تجارت و تولید ابریشم و استفادهء آن در صنایع - منسوجات ابریشمی ایران - در امپراطوری عثمانی