جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ابراهیم بن عبدالله علوی

برادر محمد نفس الزکیه که بر ضد منصور خلیفه عباسی شورش کرد (قرن2)

ابراهیم بن علاءالدوله

از شاهزادگان معروف تیموری (قرن9)

ابراهیم بن علی شیرازی --> شیرازی، ابراهیم بن علی

ابراهیم بن عمر صنعانی

از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع)

ابراهیم بن مالک اشتر نخعی

پسر مالک اشتر و از یاران مختار ثقفی (قرن1)

ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی

متکلم، محدث، فقیه و از بزرگان شیعهء معتزلی مذهب مدینه (قرن2)

ابراهیم بن محمد همدانی

از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی (ع)

ابراهیم بن مدبر --> ابن مُدبّر

ابراهیم بن مهدی

پسر مهدی خلیفه عباسی، امیر، موسیقیدان و شاعر (قرن2و3)

ابراهیم بن مهزیار

ابواسحاق اهوازی، از محدثان شیعی (قرن2و3)