جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ابراهیم بن حبیب سقطی بصری

مورخ و فقیه (قرن4)

ابراهیم بن خالد --> ابوثور ابراهیم بن خالد

ابراهیم بن ذکوان حرّانی

وزیر هادی خلیفه عباسی ( قرن 2 )

ابراهیم بن سنان

فیلسوف، ریاضی دان، پزشک و ستاره شناس بغدادی (قرن 4)

ابراهیم بن سندی

از موالی عباسیان ( قرن 3 )

ابراهیم بن شیرکوه

فرمانروای حلب و دمشق در دوره صلاح الدین ایوبی (قرن 7)

ابراهیم بن صادق

شاعر و فقیه امامی، اهل جبل عامل لبنان (قرن13)

ابراهیم بن صالح

امیر دمشق و فلسطین و والی مصر در دورهء عباسی (قرن2)

ابراهیم بن صَلت

مترجم آثار یونانی و سریانی به عربی (قرن3)

ابراهیم بن عبدالحمید اسدی

از اصحاب امام صادق (ص)