جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ابراهیم افندی اولان لرشیخی

متصوف و شاعر (قرن11)

ابراهیم افندی، حیدری زاده

شیخ الاسلام عثمانی (قرن14)

ابراهیم امام

سامان دهنده دعوت عباسیان بر ضد امویان(قرن1و2)

ابراهیم بن احمد اغلبی --> ابراهیم اغلبی

ابراهیم بن احمد عثمانی

سلطان عثمانی (قرن11)

ابراهیم بن ادهم

عارف ایرانی (قرن2)

ابراهیم بن اسماعیل

معمار مشهور دورهء صفوی (قرن11)

ابراهیم بن اغلب --> ابراهیم اغلبی

ابراهیم بن تاشفین --> مرابطون

ابراهیم بن جَریر

مورخ هندی دوره تیموری و صاحب کتاب تاریخ همایونی(قرن 10)