جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ایوانف، ولادیمیر آلکسیویچ

مستشرق روسی

ایوانکی

شهری در شهرستان گرمسار در استان سمنان

ایوب

پیامبری در تورات و قرآن

ایوب اوغلو

نام دو برادر شاعر، نویسنده و نقاش ترک (قرن14) - بدری رحمی - صباح الدین رحمی

ایوب بن نوح نخعی

وکیل امام جواد و امام رضا (ع)

ایوب خان

از امرای شاخه محمدزای، حاکم هرات و غرب افغانستان (قرن13)

ایوب خان، محمد --> محمد ایوب خان

ایوب سختیانی، ابوبکر --> سختیانی،ایوب بن ابی تمیمه

ایوب سلطان، مجموعه

مجموعه ای در استانبول

ایوب صبری پاشا

افسر دریایی عثمانی و نویسنده کتابهای "مرآت الحرمین" و "تاریخ وهابیان"(قرن13)

ایوب، ذوالنون

داستان نویس و منتقد اجتماعی عراقی(قرن13و14)

ایّوب، محلّه

محله ای در استانبول (با توضیح درباره اینکه ایّوب جزو بلاد ثلاثه بوده است)

ایوبی، علی بن محمود --> ایَوبیان

ایَوبیان

سلسله حاکم بر مصر، سوریه، فلسطین، یمن، و بین النهرین (قرن6و7) - هنر و معماری