جستجوی

مدخل

تعداد4064مدخل یافت شد

ابخاز

جمهوری خودمختاری در غرب قفقاز، در منابع متقدم اسلامی به گرجستان و اهالی آن اطلاق می شده است. - ابخازی، زبان: از زبانهای شمال غرب قفقاز

ابدالان

گروهی از عارفان آناتولی دوره عثمانی

ابدال بیگ

از صوفیان هفتگانه که صفویان را در رسیدن به پادشاهی یاری رساندند (قرن9و10).

ابدال چشتی، خواجه ابو احمد --> چشتیه

ابدال قومرال --> ابدالان

ابدال موسی

عارف اهل آناطولی (قرن7)

ابدالی --> دُرّانی، طایفه

ابدع البدایع --> شمس العلماء گرکانی

ابدی --> ازل و ابد

ابر

توده‌ای متراکم از بخار آب که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل می‌شود.

ابراء

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی رهانیدن از دیْن یا عملی انشائئ است که موجب سقوط تعهدات می شود

ابرار --> رجال غیب

ابراهیم

از پیامبران اولی العزم مذکور در قرآن - بحثهای کلامی، روایی

ابراهیم، سوره

چهاردهمین سوره قرآن

ابراهیم ادهم --> ابراهیم بن ادهم