جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

قات

گیاه بومی گرمسیری شرق افریقا و شبه جزیره عربستان که خاصیت مخدر دارد.

قاجار، ایل

قبیله ای ترکمن و از طوایف قزلباش

قاجار، سلسله

آخرین سلسله از شاهان ترک تبار ایران - هنر و معماری

قاچاق

احکام فقهی و مباحث کیفری نسبت به مصادیق قاچاق

قادر، خالد

نقاش عراقی (قرن14)

قادری، عبدالله

شاعر تاجیک (قرن14)

قادری، محمد بن طیب

مورخ و شرح حال نویس مراکشی (قرن12)

قادری حسنی، عبدالسلام بن طیب

عالم انساب، ادیب و شاعر اهل فاس (قرن11و12)

قادریّه

از سلسله های تصوف، منسوب به عبدالقادر گیلانی (قرن6)

قادس

شهر و ولایتی در غرب اندلس

قادسیه

نام دو شهر در جنوب عراق

قادسیه، جنگ

محل نبردی میان مسلمانان و ایرانیان در سال 14 هجرت که طی آن دروازه های شمال عراق و سرزمین ایران به روی مسلمانان گشوده شد.

قادوسی، علی بن محمد

فقیه حنفی مصری (قرن7و8)

قادیانی، میرزا غلام احمد

موسس فرقه دینی احمدیه در هند (قرن13و14)

قادیانیه --> احمدیّه (2)