جستجوی

مدخل

تعداد1095مدخل یافت شد

سینه چاک، یوسف دده

صوفی و شاعر عثمانی (قرن10)

سینه زنی --> عاشورا

سینیز

ویرانه های بندر قدیمی در کنار بندر دیلم

سیواس

شهری در مرکز ترکیه (گروه هنر مقاله ندارد)

سیواسی، شمس الدین

عارف ترک (قرن10)

سیوری، مقداد بن عبدالله --> فاضل مقداد

سی و سه پل

پل تاریخی اصفهان بجای مانده از دوره صفوی

سیوطی، ابوبکر بن محمد

فقیه شافعی، قاری و اصولی مصری (قرن9)

سیوطی، جلال الدین

فقیه، محدث، مفسر، لغوی و دانشمند مصری (قرن9و10) - ادبیات مقاله ندارد-

سیوند

رودی در فارس

سیوندی، گویش

از گویشهای رایج در استان فارس

سیوه

واحه ای در شمال غرب مصر

سیه چشمه

شهری در چالدران در استان آذربایجان غربی

سیّئات --> گناه

سیئون

شهری در وادی حضرموت در شرق یمن