جستجوی

مدخل

تعداد1095مدخل یافت شد

ساعت (1)

اسبابی برای اندازه گیری زمان - بررسی مکانیکی (انواع ساعت): ساعتهای آفتابی، مکانیکی، آبی و شنی

ساعت (2) --> قیامت

ساعد مراغه ای، محمد

نخست وزیر و از رجال سیاسی ایران در عصر پهلوی (قرن14و15)

ساعدی، غلامحسین

داستان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس مشهور ایرانی (قرن14و15)

ساقز

جزیره یونانی در دریای اژه که زیر سلطه عثمانی بوده است.

ساقی

اصطلاحی در ادبیات عرفانی

ساقیة الحمراء --> صحرای غربی

ساقی نامه

عنوان عمومی منظومه هایی از نوع خمریه در ادبیات فارسی و ترکی

ساقیه --> چرخاب

ساکلر، موزه

موزه ای با 2500 اثر نفیس اسلامی در شهر واشنگتن

سال

مقیاسی برای زمان که کمابیش مساوی دوره گردش زمین به دور خورشید است.

سالار (1)

اقلیتی مسلمان و ترک زبان در شمال غرب چین

سالار (2)

سرکرده و فرمانده عالی نظامی

سالار، محمد حسن خان

از امرای دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار و رهبر شورش خراسان(قرن13)

سالارالدوله، ابوالفتح میرزا

سومین پسر مظفرالدین شاه و از هواداران استبداد صغیر(قرن13و14)