جستجوی

مدخل

تعداد678مدخل یافت شد

دیوسلطان

لقب "علی بیگ روملو"، حاکم بلخ، امیرالامرای شاه اسماعیل و وکیل شاه طهماسب اول صفوی(قرن10)

دیولافوا

نام خانوادگی زوج باستان شناس فرانسوی (قرن13) 1) مارسل آگوست 2) ژن هانریت ماگر

دیه

اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای غرامت یا مجازات مالی معین برای تاوان جنایت بر نفس یا عضو