جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خرگرد

شهری قدیمی در نزدیکی بوشنج هرات که امروزه مرکز دهستان میان خواف از بخش مرکزی شهرستان خواف استان خراسان رضوی است.

خرگرد، مدرسه --> غیاثیه خرگرد، مدرسه

خرگوش

پستانداری از تیره خرگوشها

خرگوشی، ابوسعد عبدالملک بن محمد

مشهور به ابو سعد زاهد و ابوسعد واعظ، از علما و صوفیان (قرن 5)

خرم آباد (1)

شهرستان ، شهر و مرکز استان لرستان

خرم آباد (2)

شهری در بخش مرکزی شهرستان تنکابن،در استان مازندران

خرما

میوه مغذی درخت خرمای معمولی متعلق به خانواده خرما

خرمدشت

بخش و شهری در جنوب شهرستان تاکستان در استان قزوین

خرمشهر

شهرستان و شهری بندری در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران - واقعه آزادسازی خرمشهر

خروار

یکی از واحدهای بزرگ محلی اندازه گیری وزن و سطح در کشورهای فارسی زبان

خروس

جنس نر پرنده ای پرورش یافته از راسته ماکیان سانان و خانواده ماکیانیان/قرقاول با جایگاهی ویژه در باورهای دینی و ایرانی

خروس جنگی

نام انجمنی از هنرمندان و شاعران نوگرا و نیز نام مجله ای در اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی شمسی در تهران

خریطه --> نقشه جغرافیایی

خزانة الحسنیه

کتابخانه سلطنتی مراکش واقع در شهر رباط که به سبب مجموعه نسخ خطی اش اهمیت دارد.

خزانه

محل نگهداری مسکوکات، جواهرات و اشیای گرانبها - درایران پیش از اسلام - در عثمانی