جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خدای نامه

مهمترین کتابی که درباره تاریخ ملی ایران در زمان ساسانیان، با تحریرهای گوناگون، مدون شده بود

خدّه، محمد

نقاش خودآموخته و از پیشگامان هنر مدرن الجزایر (قرن14و15)

خدیجه

نخستین همسر پیامبر و نخستین زن مسلمان

خدیجه بیگم

همسر کریم خان زند و عمه آقا محمد خان قاجار (قرن12)

خدیجه خاتون، بقعه

از مقابر برجی در استان قم (قرن 8)

خدیوجم، حسین

محقق و مترجم معاصر (قرن14)

خر

پستانداری از راسته فردسمان از خانواده اسبها

خرابات

از استعارات رایج در ادبیات عرفانی به معنای مکان عیش و طرب معنوی سالکان

خراباتی، سناءالله

شاعر و عارف و نویسنده کشمیری(قرن13)

خراج

مالیات ارضی در سرزمینهای مفتوحه در دوره اسلامی 1 - مباحث فقهی 2 - مباحث تاریخی

خرّاز، ابوسعید

شهرت احمد بن عیسی بغدادی، عارف (قرن3)

خرازی، حسین

فرمانده لشکر 14 امام حسین (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرن14)

خراسان

ناحیه ای تاریخی منطبق بر قسمتهایی از مشرق ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و نیز نام استانی در ایران که از 1383ش. به سه استان(خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی) تقسیم شده است.

خراسانی (سبک شعر) --> سبک/ سبک شناسی

خراسانی (سبک معماری) --> معماری