جستجوی

مدخل

تعداد2012مدخل یافت شد

بابا فرید --> فریدالدین گنج شکر

بابا فغانی

شاعر غزلسرای ایرانی (قرن9و10)

بابا قاسم، بقعه

زیارتگاهی در اصفهان، مدفن محمد بابا قاسم اصفهانی

بابا کوهی --> باکویی، ابوعبداللّه

باب الابواب

نام شهر دربند در دوره اسلامی واقع در داغستان

باب الجنة --> قزوین

باب السّعادة --> استانبول

بابا لقمان سرخسی، بقعه

آرامگاه منسوب به بابا لقمان سرخسی، در حومه شهر سرخس

باب اللان

گذرگاهی طبیعی در کوههای قفقاز میانه، واقع در مشرق کوه کازبک

باب المندب

تنگه ای به عرض 32 کیلومتر میان جنوب غربی شبه جزیره عربستان و شمال شرقی افریقا که بحراحمررا به خلیج عدن و اقیانوس هند وصل می کند.

بابان

خاندان و سلسله ای از حاکمان کرد منطقه شهرزور در عصر عثمانی

بابایی

نام جنبشی دینی - اجتماعی که مراکز ترکمن نشین آسیای صغیر را چند سال پیش از هجوم مغول به آشوب کشید.

باب جبرئیل --> مسجد النبی

باب دفترداری

مجموعه ای از ادارات رسیدگی به امور مالی در تشکیلات دیوانی عثمانی که "باب دفتری"نیز به آن گفته می شد.

بابر، ابوالقاسم میرزا

کوچکترین پسر بایسنغر، امیر کتابدوست و هنرپرور تیموری و از نوادگان تیمور (قرن9)