به مناسبت ۱ شهریور، روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

نگاهی به تاریخ پزشکی در گستره جهان اسلام


به نوشته دانشنامه جهان اسلام واژه پزشك‌، كه‌ پزشكی از آن‌ گرفته‌ شده‌، صورتی از بِزِشْكِ پهلوی (فارسی ميانه‌) است‌ كه‌، تحوّل‌ آن‌ در زبانهای‌ (يا گويشهای‌) ايرانی‌ شمال‌غربی و جنوب‌غربی چنين‌ بوده‌ است‌. مراقبتهای پزشكی‌ در جهان‌ اسلام‌ متعدّد و چندگانه‌ و دارای‌ روشهای‌ گوناگونی‌ برای برآوردنِ نيازهای‌ درمانی مختلف‌ بود. ‌ مقاله‌ «پزشکی» شامل‌ اين‌ بخشهاست‌: واژگان، پزشکی ايرانيان‌ در دوره پيش‌ از اسلام، پزشكی اعراب‌ در دوره پيش‌ از اسلام‌، پزشكی در دوره اسلامی، تكمله‌ (تأليفات‌ پزشكی) و مبادلات‌ پزشكی ميان‌ چين‌ و جهان‌ اسلام (برای مطالعه متن کامل مقاله ادامه مطلب را بخوانید)

ادامه مطلب

مقاله ماه ذیقعده در دانشنامه جهان اسلام


ذيقعده، يازدهمين ماه سال در گاهشمارى هجرى قمرى و يكى از ماههاى حرام در اين گاهشمارى است. نام ذيقعده از ريشه «ق ع د» و به معناى سكون، نشستن و حركتنكردن است. برخى از رخدادها و روزهاى مهم اين ماه، ولادت حضرت امام رضا علیه السلام، بناى خانه كعبه به‌وسيله حضرت ابراهيم عليه‌السلام و دَحْوُالارض (روز گسترش زمين از زير خانه كعبه) است. (برای مطالعه متن کامل مقاله ادامه مطلب را ببینید)

ادامه مطلب

اخبار

نمایش همه

گروه های علمی

سازمان علمی بنياد مركب از شانزده گروه علمی است. هريك از گروه‌های علمی از چند شاخۀ اصلی تشكيل شده و هر شاخه عهده دار تأليف تعداد معينی مقاله تا پايان كار تدوين دانشنامۀ جهان اسلام است. در هر گروه، مسئول شاخه وظيفۀ سفارش، تأليف، ارزيابی و ويرايش استنادی مقالات شاخۀ خود را برعهده دارد. بنابراين، در گروه‌های علمی، هر فرد تخصص ويژه ای در قلمرو كار خود دارد. مؤلفان همكار خارج از بنياد، مقالات را براساس نظر مسئول شاخه تأليف می کنند. این گروه‌ها عبارتند از: