درآستانه دوازدهم شهریور روز مبارزه با استعمار انگليس و سالروز شهادت رئيس‌علی دلواری

رئیس‌علی دلواری و قیام تنگستانیها در دانشنامه جهان اسلام


رئیس‌على دلوارى، رهبر مجاهدان جنوب ایران در مبارزه با انگلستان و حاکم بندر دلوار در منطقه تنگستان بود. او در 1303در روستاى دلوار متولد شد. پس از انعقاد قرارداد 1325/1907، انگلیسیها به بهانه ناتوانى دولت ایران در استقرار امنیت در جنوب کشور، در بوشهر نیروى نظامى پیاده کردند. با صدور فتواى آخوند محمدکاظم خراسانى، از مراجع مشهور حامى مشروطه، سیدمرتضى علم‌الهدى، براى اخراج‌ مستبدان از بوشهر، نخست موافقت علما و تجار این شهر را جلب کرد و سپس رئیس‌على و چند تن دیگر از خانهاى منطقه را به این کار برانگیخت(متن کامل مقاله در ادامه مطلب) دیگرمقالات مرتبط: تنگستان، آخوند محمد کاظم خراسانی، دلوار، قیام تنگستانیها، باقرخان تنگستانی، بوشهر

ادامه مطلب
به مناسبت سیزدهم شهریور، روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی

شرح حال ابوریحان بیرونی در دانشنامه جهان اسلام


ابوريحان بيرونی ، محمدبن‌ احمد ، دانشمند برجسته ايرانی در نيمه دوم‌ قرن‌ چهارم‌ و اوايل‌ قرن‌ پنجم‌ بوده است. او نويسنده‌ای جامع‌الاطراف‌ و صاحب‌ آثار پرشماری در رياضيات‌، نجوم‌، داروشناسی، كانيشناسی، جغرافيا و هندشناسی بود‌. مقاله حاضردر دانشنامه جهان اسلام شامل بخشهای‌ زندگی ، مذهب‌، رياضيات‌ و نجوم‌، داروشناسی ، كانيشناسی ، جغرافيا، آرا و آثار فلسفی وی است. (برای مطالعه متن کامل مقاله ادامه مطلب را ببینید)

ادامه مطلب

تازه های نشر


الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

اخبار

نمایش همه

گروه های علمی

سازمان علمی بنياد مركب از شانزده گروه علمی است. هريك از گروه‌های علمی از چند شاخۀ اصلی تشكيل شده و هر شاخه عهده دار تأليف تعداد معينی مقاله تا پايان كار تدوين دانشنامۀ جهان اسلام است. در هر گروه، مسئول شاخه وظيفۀ سفارش، تأليف، ارزيابی و ويرايش استنادی مقالات شاخۀ خود را برعهده دارد. بنابراين، در گروه‌های علمی، هر فرد تخصص ويژه ای در قلمرو كار خود دارد. مؤلفان همكار خارج از بنياد، مقالات را براساس نظر مسئول شاخه تأليف می کنند. این گروه ها عبارتند از: