تازه های نشر
جستجوی مقاله
سوانح حیات و مقام علمی شیخ بهائی در دانشنامه جهان اسلام
به مناسبت ۳اردیبهشت، روز بزرگداشت فقیه و دانشمند ذوفنون قرن دهم ویازدهم

بهاءالدین‌ عاملی‌، محمدبن‌عزّالدین‌ حسین‌، متخلص‌ به‌ بهائی‌ و معروف‌ به‌ شیخ‌ بهائی‌، فقیه‌ و دانشمند ذوفنون‌ قرن‌ دهم‌ و یازدهم‌. خاستگاه‌ وی‌ جَبَع‌ یا جباع‌، از قرای‌ جبل‌عامل‌ بوده‌ و نسبت‌«جبعی‌» در حواشی‌ بعضی‌ از تألیفات‌ شیخ‌ بهائی‌ و جدش‌، شمس‌الدّین‌ محمدبن‌علی‌، ذکر شده‌ است‌. نسبِ وی‌ به‌ حارث‌ هَمْدانی‌ (متوفی‌ ۶۵) از اصحاب‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السّلام‌ می‌رسد ازینرو به‌ حارثی‌ هَمْدانی‌ نیز شهرت‌ دارد. تخلّص‌ شعری‌ وی‌، بهائی‌، برگرفته‌ از لقبش‌ بوده‌ است.(متن کامل مقاله در ادامه مطلب)

پژوهشی درباره «بهاریه» در دانشنامه جهان اسلام

بهاریه‌ ، شعری‌ است که‌ درباره بهار سروده‌ شود. بهار از مکررترین‌ موضوعات‌ در شعر و ادب‌ فارسی‌ است‌. شاید کوتاهی‌ این‌ فصل‌ در ایران‌ و نوزایی‌ جهان‌ و شکوفایی‌ طبیعت‌ از دلایلی‌ باشد که‌ بهار را از محبوبترین‌ موضوعات‌ در ادب‌ فارسی‌ ساخته‌ است‌. این مقاله مشتمل است بر بهاریه در ادبیات فارسی، ادبیات عربی و ادبیات ترکی(متن کامل مقاله در ادامه مطلب)

از همخوانها، یازدهمین حرف الفبای فارسی، نهمین حرف الفبای عربی، سیزدهمین حرف الفبای اردو، یازدهمین حرف الفبای ترکی عثمانی، نهمین حرف در ترتیب الفبای ابتثی و حرف بیست‌وپنجم از الفبای ابجدی است که آن را ذال معجمه یا ذال منقوطه نیز می‌نامند

نام مشهور قرارداد امتیاز شصت‌ساله اکتشاف و استخراج نفت و گاز ایران میان دولت ایران و سرمایه‌دار انگلیسی، ویلیام ناکس دارسی در اواخر سده سیزدهم/ نوزدهم

گودالی‌ معمولاً استوانه‌ای‌ شکل‌ عمودی‌ که‌ توسط‌ انسان‌ یا طبیعت‌ از سطح‌ زمین‌ به‌ عمق‌ آن‌ احداث‌ شده‌ است‌

ترکی‌، زبان‌ و ادبیات‌ .# این‌ مقاله‌ شامل‌ این‌ بخشهاست‌:

پارچه‌/ پارچه‌بافی‌ ، این‌ مقاله‌ شامل‌ این‌ بخشهاست‌: 1) پیشینه ‌2) دستگاههای‌ بافندگی‌ و روشهای‌ بافت ‌3) ایران ‌4) مصر 5) شام ‌6) اندلس ‌7) عثمانی ‌8) هند 9) تولید و تجارت‌ پارچه‌ در دهه‌های‌ اخیر

صحابی‌ و از مُکْثِرینِ حدیث‌

زبان زنان ←دولت آبادی، صدیقه

از شهرهاى مهم قطر در قرن دوازدهم.

ملكه مشهور تَدمُر* در سده سوم ميلادى.

مهم‌ترين رود دائم و درون‌بومى در حوضه آبريز ايران مركزى.

پايان دوره باردارى و فرايند تولد نوزاد.

ملقب به اميراسلام، ضابط تنگستان و از مبارزان معروف جنوب ايران در جنگ با نيروهاى انگليسى در جنگ جهانى اول.

خبرها

آغاز ثبت نام دورۀ مکالمۀ انگلیسی در بنیاد دایرةالمعارف اسلامی

واحد آموزش بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) دورۀ مکالمۀ انگلیسی را در بهار ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

مجلد بیست و پنجم دانشنامۀ جهان اسلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلد بیست‌و‌پنجم دانشنامۀ جهان اسلام حاوی بخشی از مقالات حرف «س» از مدخل «سنن ابن‌ماجه» تا «سین کیانگ» به سرویراستاری دکتر غلامعلی حداد عادل و با مشارکت اعضای علمی بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی و همراهی جمع کثیری از استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه منتشر شد.

آغاز ثبت نام کلاسهای پاییزۀ بنیاد دایرةالمعارف اسلامی

واحد آموزش بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) از آبان ماه جاری، سه دورۀ آموزشی زبانهای روسی، عبری و مکالمۀ زبان عربی را برگزار خواهد کرد.

گروه های علمی

سازمان علمی بنياد مركب از شانزده گروه علمی است. هريك از گروه‌های علمی از چند شاخۀ اصلی تشكيل شده و هر شاخه عهده دار تأليف تعداد معينی مقاله تا پايان كار تدوين دانشنامۀ جهان اسلام است. در هر گروه، مسئول شاخه وظيفۀ سفارش، تأليف، ارزيابی و ويرايش استنادی مقالات شاخۀ خود را برعهده دارد. بنابراين، در گروه‌های علمی، هر فرد تخصص ويژه ای در قلمرو كار خود دارد. مؤلفان همكار خارج از بنياد، مقالات را براساس نظر مسئول شاخه تأليف می کنند. این گروه‌ها عبارتند از: