به مناسبت چهارم خرداد؛ روزمقاومت وپایداری- روز دزفول

روایت دانشنامه جهان اسلام از شهر دزفول


دزفول، شهرستان و شهرى در شمال استان خوزستان در جنوب‌غربى ایران است.  در جنگ تحمیلى عراق با ایران در شهریور ۱۳۵۹، محور شوش ـ دزفول یکى از سه‌محور ورود دشمن به ایران بود و تا پیش از عملیات فتح‌المبین (فروردین ۱۳۶۱) توپخانة دوربرد عراق در سى کیلومترى دزفول مستقر بود و به‌سبب فراوانى برخورد موشک دشمن به این شهر در طول جنگ تحمیلى به بَلَدُالصَّواریخ (شهر موشکها) مشهور شد. در زمان جنگ، پل نادرى به همراه پل شناورى که در جوار آن بر روى رود گذاشته بودند، تنها راه ارتباطى دزفول با شهر اهواز بود (متن کامل مقاله در ادامه مطلب)

ادامه مطلب
بازخوانی پژوهشی درباره سومین ماه سال

نگاهی به مقاله «خرداد» در دانشنامه جهان اسلام


خرداد، نام یکى از امشاسپندان، نام ششمین روز ماه و سومین ماه سال در گاه‌شماریهاى زردشتى ایران و نام سومین ماه سال در گاه‌شمارى هجرى شمسى.واژگان است. واژه خرداد از صورت اوستایى haur vatat و از دو جزء haurva به معنى تام و کامل و بى‌عیب و data به معنى قانون، کاربردى دیرینه در متون ایران پیش از اسلام دارد. این واژه، به صورتهاى صرفى گوناگون، در اوستا و متون ایرانى میانه دیده مى‌شود. در متون دوره اسلامى این نام به صورتهاى خرداد، خرداذ و خرذاذ آمده است. خرداد، ششمین امشاسپند از میان هفت امشاسپند و همکارِ تیر و باد و فروردین، و فرشته‌موکل‌بر آبهاست. به‌نوشته بیرونى، خرداد عهده‌دار تربیت خلق‌وموکل بر درختان و گیاهان و رفع آلودگى از آبهاست. بنابر بندهش خرداد سَروَرِ سالها و ماهها و روزهاست.(متن کامل مقاله را در ادامه مطلب ببینید)

ادامه مطلب

تازه هاي نشر


الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

آخرین اخبار

گروه های علمی

سازمان علمي بنياد مركب از شانزده گروه علمي است. هريك از گروه‌هاي علمي از چند شاخۀ اصلي تشكيل شده و هر شاخه عهده دار تأليف تعداد معيني مقاله تا پايان كار تدوين دانشنامۀ جهان اسلام است. در هر گروه، مسئول شاخه وظيفۀ سفارش، تأليف، ارزيابي و ويرايش استنادي مقالات شاخۀ خود را برعهده دارد. بنابراين، در گروه‌هاي علمي، هر فرد تخصص ويژه اي در قلمرو كار خود دارد. مؤلفان همكار خارج از بنياد، مقالات را براساس نظر مسئول شاخه تأليف مي کنند. این گروه ها عبارتند از: