جستجوي مقاله

الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

مقالات

تعداد۱مقاله یافت شد

هنر دوره حفصیان ترکیبى از هنر اندلسى و مغربى است، که ماهیت فرامحلى آن را حضور بازرگانان ایتالیایى، اسپانیایى و فرانسوى تشدید می‌کرد (>فرهنگ هنر<، ج 14، ص 27)