جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

یکی‌ از همخوانها (صامتها)، هفتمین‌ حرف‌ از الفبای‌ فارسی‌، هشتمین‌ حرف‌ از الفبای‌ اردو و چهارمین‌ حرف‌ الفبای‌ ترکی‌
چابُکْسَر،# بخش‌ و شهری‌ در شهرستان‌ رودسر، در استان‌ گیلان‌.
چابَهار/ چاه‌بهار،# شهرستان‌، خلیج‌ و شهری‌ بندری‌ در استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌.
صنعت‌ تکثیر نوشته‌ها و تصاویر بر روی‌ کاغذ، که‌ با اختراع‌ دستگاه‌ چاپ‌ توسط‌ گوتنبرگ، در 1436/840، تحولی‌ بزرگ‌ یافت‌
چاپ‌ و چاپخانه (2)،#
چاپ‌ و چاپخانه (3)،#
عنوان‌ اصلی‌ پیک‌ دولتی‌ در ایران‌ از قرن‌ هفتم‌ تا سیزدهم‌
چاپِِشْلو(1)،# بخش‌ و شهری‌ در شهرستان‌ درگز، در استان‌ خراسان‌ رضوی‌.
طایفه‌ای‌ ترک‌ در ایران‌
چاتگام‌ رجوع کنید به چیتاگُنگ#‌