جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۱مقاله یافت شد

هنر دوره حفصیان ترکیبى از هنر اندلسى و مغربى است، که ماهیت فرامحلى آن را حضور بازرگانان ایتالیایى، اسپانیایى و فرانسوى تشدید می‌کرد (>فرهنگ هنر<، ج 14، ص 27)