جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

از صامتها، هشتمین حرف از الفباى فارسى، ششمین حرف از الفباى عربى، و هشتمین حرف از حروف ابجد که در حساب جمل معادل عدد هشت است
صحابى و از بزرگان قبیله طَىّ*
زاهد، محدّث حنفی‌مذهب و صوفى مشهور قرن سوم در خراسان
از سرداران عباسیان در روزگار هارون و پسرانش امین و مأمون
وزیراعظم شاه عباس اول (حک : 996ـ1038) صفوى
شاعر دوره جاهلى عرب و مظهر بخشندگى

کارگردان، فیلمنامه‌نویس و نمایشنامه‌نویس معاصر ایرانى

کنیه‌اش ابوعلى، شاعر، کاتب، نقاد و لغوى بغدادى قرن چهارم
معروف به حاج‌آقا محمد، از متخصصان موسیقى دستگاهى ایران
حاج‌آقا نوراللّه اصفهانى رجوع کنید به اصفهانى، نوراللّه#