جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

ششمین‌ حرف‌ از الفبای‌ فارسی‌ و پنجمین‌ حرف‌ از الفبای‌ عربی‌
جابر الصباح‌ رجوع کنید به آل‌ صباح‌#

دانشمندی‌ در سدة‌ دوم‌ که‌ مجموعة‌ بزرگی‌ از آثار در کیمیا، مذهب‌، فلسفه‌، طب‌، ریاضیات‌، نجوم‌ و موسیقی‌ به‌ او منسوب‌ است‌

کنیه‌اش‌ ابومحمد، منجم‌ و ریاضیدان‌ مشهور اندلسی‌ در قرن‌ ششم‌
کنیه‌اش‌ اَبُوالشَعْثاء، از فقهای‌ تابعین‌ و محدّثان‌ اباضیه‌
صحابی‌ پیامبر اکرم‌

صحابی‌ و از مُکْثِرینِ حدیث‌

فقیه‌، مفسر، محدّث‌، و از اصحاب‌ نامدار امام‌ باقر و امام‌ صادق‌ علیهماالسلام‌
نام‌ دو شهر تمثیلی‌ در جغرافیای‌ قدیم‌ به‌ترتیب‌ در سرحد مشرق‌ و مغرب‌ عالم‌
جابی‌ رجوع کنید به مالیات‌#