جستجوي مقاله

الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

مقالات

تعداد۷۶۲۹مقاله یافت شد

بابونج رجوع کنید به بابونه#
به‌ گونه‌هایی‌ از خانوادة‌ مرکّبان‌ ، خصوصاً به‌ آنتمیس‌ نُبیلیس‌ ، که‌ همان‌ «بابونة‌ رومی‌» است‌، و نیز به‌ ماتریکاریا کامُمیلا اطلاق‌ می‌شود
از خاندانهای‌ مهم‌ علمی‌ شیعی‌ در قرون‌ سوم‌ تا هفتم‌
دروازه‌ و خیابان‌ متصل‌ به‌ آن‌ در ارگ‌ قاجاری‌ در تهران‌
مدخل‌ اصلی‌ بارویِ بیرونیِ سرای‌ جدید سلطان‌ یا طوپقاپو سرای‌ * در استانبول‌
نام‌ منطقه‌، گروهی‌ از اقوام‌، و نیز زبانی‌ در سوماترای‌ اندونزی‌
واحد اندازه‌گیری‌ محصولات‌ کشاورزی‌ در میان‌ اقوام‌ ترک‌ و کسانی‌ که‌ با ترکها داد و ستد داشته‌اند
فاتح‌ روسیه‌ و مؤسس‌ اردوی‌ زرین‌ (624ـ653/1227ـ1255) که‌ در سالهای‌ اول‌ قرن‌ هفتم‌/ سیزدهم‌ متولد شد و دومین‌ پسر جوجی‌ * بود
باتوم رجوع کنید به باطوم#
باتوئیان رجوع کنید به اردوی زریٌن #