جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۰مقاله یافت شد

مولف:  محمد رئيس‌زاده

ديه، اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى غرامت يا مجازاًت مالىِ معيّن براى تاوان جنايت بر نَفْس يا عضو.

مولف:  محمدرضا ناجى

خيبر، غزوه، از غزوات پيامبر اكرم صلى‌اللّه‌عليه‌و آله‌وسلم در سال هفتم.

مولف:  فرید قاسملو؛ حمیدرضا گیاهی یزدی؛ ابراهیم موسی پور بشلی؛ مهدی سهرابی؛ رضا مختاری

رؤيت هلال، ديدن و يافتن ماه در شبهاى آغاز ماه قمرى.

مولف:  مريم حسينى‌آهق

   روزه، از مباحث مهم فقهى درباره يكى از عبادات اسلامى كه در آن براى قرب به خدا از انجامدادن برخى كارها مانند خوردن و آشاميدن از اذان صبح تا اذان مغرب پرهيز مىشود.

مولف:  مريم حسينى‌آهق

زكات فطره، زكاتى واجب در عيد فطر.

مولف:  الهام امينى‌كاشانى

ده (قريه)، كوچك ‌ترين واحد جغرافيايى ـ ادارى در تقسيمات كشورى ايران*.

دَه آس بلخاب

مولف:  مسعود قاسمى

دِهاتى، شهرت و تخلص ‌عبدالسلام پير محمدزاده، شاعر، نويسنده، مترجم، محقق و روزنامه‌نگار تاجيك در دوران شوروى.

مولف:  منيژه ربيعى

دهار، منطقه و شهرى كهن در غرب ايالت ماديا پرادش در مركز هند.

مولف:  ك. كالين ديويس

دهاروار، ناحيه‌اى در بخش بلگام در ايالت ميسور* هند.