جستجوي مقاله

الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

مقالات

تعداد۷۶۲۹مقاله یافت شد

ادیب‌ و نقاش‌ لبنانی‌، صاحب‌ مکتب‌ ادبی‌ جبرانیسم‌ در ادبیات‌ معاصر عرب‌ و از پیشگامان‌ ادبای‌ مَهْجر
جبرائیل‌ رجوع کنید به جبرئیل‌#
از بزرگان‌ بربری‌الاصل‌ دربار المعِزّلدین‌اللّه‌ (حک : 341ـ365) و العزیزباللّه‌ (حک : 365ـ386) فاطمی‌
نام‌ مسلمانان‌ حبشه‌
عارف‌ و عالم‌ بزرگ‌ یمنی‌ قرن‌ هشتم‌ و مؤسس‌ طریقت‌ جبرتیه‌
مورخ‌ نامور مصری‌ قرن‌ دوازدهم‌ و سیزدهم‌
جبرتیه‌ رجوع کنید به جبرتی‌، اسماعیل‌ بن‌ ابراهیم‌#
از مسائل‌ مهم‌ در علم‌ کلام‌ و فلسفه‌ در بارة‌ افعال‌ انسان‌
جبروت‌ رجوع کنید به عالَم‌#
با تحولاتی‌ که‌ به‌ویژه‌ از قرن‌ نوزدهم‌ میلادی‌ تاکنون‌ رخ‌ داده‌، واژة‌ جبر امروز بر یکی‌ از علوم‌ ریاضی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ موضوع‌ آن‌ بررسی‌ ساختارهای‌ جبری‌ (گروه‌، حلقه‌، هیئت‌،