جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۷۶۳۰مقاله یافت شد

التیسیر فی‌ القرائات‌ السبع‌ رجوع کنید به دانی‌، ابوعمروعثمان‌بن‌ سعید#
فرمانروای‌ علوی‌ زیدی‌ هُوسَمْ در نیمة‌ نخست‌ سدة‌ چهارم‌
الثِقات‌ رجوع کنید به ابن‌حِبّان#‌
الجامع‌ الاحکام‌ القرآن‌ رجوع کنید به تفسیر قرطبی‌#
الجامع‌ الصحیح‌(2) رجوع کنید به بخاری‌، ابوعبداللّه‌ محمد؛ جامع‌ حدیث‌#
الجامع‌ الصغیر(2) رجوع کنید به الجامع‌ الکبیر(2)#
تألیف‌ گیاهشناس‌ و داروشناس‌ نامدار اَندَلُسی‌، ضیاءالدین‌ ابومحمد عبداللّه‌ مالَقی‌ (منسوب‌ به‌ مالَقَه‌ در اسپانیا) مشهور به‌ ابن‌بیطار * (وفاتش‌ در دمشق‌ در 646/1248) در بارة‌ داروها و خوراکیهای‌ «مُفْرَد» (= ساده‌، غیرمرکّب‌)
یکی‌ از کتابهای‌ شش‌گانة‌ حدیثی‌ اهل‌سنّت‌ (صحاح‌ سته‌)، تألیف‌ ابوعیسی‌ تِرْمِذی‌ *
یکی‌ از جوامع‌ حدیثی‌ اهل‌ سنّت‌، به‌ عربی‌، اثر جلال‌الدین‌ عبدالرحمان‌ سیوطی‌، عالم‌ شافعی‌ قرن‌ نهم‌ و دهم‌
الجبّار، به‌ عنوان‌ یکی‌ از اسمای‌ الاهی‌، یک‌ بار در قرآن‌ کریم‌ به‌ کار رفته‌ است‌: المَلِکُ القُدُّوسُ الْعَزِیزُ الجبّارُ الْمُتَکَبِّرُ (حشر:23)