جستجوي مقاله

الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

مقالات

تعداد۷۶۲۹مقاله یافت شد

باب جبرئیل رجوع کنید به مسجد النبی#
مجموعه‌ای‌ از ادارات‌ رسیدگی‌ به‌ امور مالی‌ در تشکیلات‌ دیوانی‌ عثمانی‌ که‌ «باب‌دفتری‌» نیز به‌ آن‌ گفته‌ می‌شد
ابن‌بایسنغربن‌ شاهرخ‌ (متولد 825)، کوچکترین‌ پسر بایسنغر، امیر کتابدوست‌ و هنرپرور تیموری‌، و از نوادگان‌ تیمور
نخستین‌ پادشاه‌ مغولِ هندوستان‌ و نویسنده‌ و شاعر
بابرت رجوع کنید به بایبورد#
دانشمند حنفی‌ مذهب‌ در قرن‌ هشتم‌
بابر نامه رجوع کنید به بابر، ظهیر الدین#
از قبایل‌ پشتو که‌ در اصل‌ در رشته‌ کوههای‌ سلیمان‌ می‌زیستند و امروزه‌ در اطراف‌ پراکنده‌ شده‌اند

مسجدی‌ در شهر آجودهیا (آیودهیا) در ایالت‌ اوتارْپرادِش‌ هند که‌ به‌ دست‌ هندوهای‌ افراطی‌ ویران‌ شد

(یاگورکانیان‌/تیموریان‌ هند) خاندان‌ ترک‌ نژاد مسلمان‌ که‌ از 932 تا 1247 برافغانستان‌ و هندوستان‌ حکومت‌ کردند