جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۱مقاله یافت شد

شاعر غزلسرای‌ اواخر قرن‌ نهم‌ و اوایل‌ سدة‌ دهم‌
زیارتگاهی‌ دراصفهان‌، مدفن‌ محمدباباقاسم‌ اصفهانی‌، عارف‌ قرن‌ هشتم‌
بابا کوهی رجوع کنید به باکویی، ابو عبدالله محمد بن عبدالله#
نام‌ شهر دربند در دورة‌ اسلامی‌، واقع‌ در داغستان‌، در غرب‌ دریای‌ خزر، در 261 کیلومتری‌ شمال‌ شهر باکو، و یکی‌ از معبر (دربند)های‌ قدیم‌ ورودی‌ و خروجی‌ بزرگ‌ کوههای‌ قفقاز
باب الجنه رجوع کنید به قزوین#
کتاب‌ کلامی‌ معروف‌ شیعی‌، باب‌ یازدهم‌ از منهاج‌ الصّالح‌ فی‌ مختصر المصباح‌ که‌ علامه‌ حلّی‌ * (متوفی‌ 726) به‌ خواهش‌ وزیر محمدبن‌ محمد قوهدی‌ نوشته‌ و در آن‌ مصباح‌ المُتَهَجِّد شیخ‌ طوسی‌ (متوفی‌ 460) را که‌ در ادعیه‌ و عبادات‌ است‌ خلاصه‌ کرده‌ است‌
باب السعاده رجوع کنید به استانبول#
در حومة‌ شهر سرخس‌
گذرگاهی‌ طبیعی‌ در کوههای‌ قفقاز میانه‌، واقع‌ در مشرق‌ کوه‌ کازبک‌ ، در قسمت‌ جنوبی‌ رشته‌ کوههای‌ قفقاز، در حدود صد کیلومتری‌ شمال‌ شهر تفلیس‌ * و بیست‌ کیلومتری‌ جنوب‌ اوردژونیکیدزه‌ (مرکز جمهوری‌ آستیای‌ شمالی‌) در گرجستان‌
تنگه‌ای‌ به‌ عرض‌ 32 کیلومتر میان‌ جنوب‌ غربی‌ شبه‌جزیرة‌ عربستان‌ و شمال‌ شرقی‌ افریقا که‌ بحراحمر را به‌ خلیج‌ عدن‌ و اقیانوس‌ هند وصل‌ می‌کند