جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  گروه تاریخ اجتماعی
عنوان‌ صاحب‌منصبی‌ در دربار برخی‌ از سلاطین‌ مسلمان‌ که‌ وظیفه چشیدن‌ غذای‌ سلطان‌ را برای‌ اطمینان‌ یافتن‌ از زهرآلود نبودن‌ آن‌ برعهده‌ داشت‌
مولف:  وحید ریاحی
چالانچولان‌،# دهستان‌ و شهری‌ در شهرستان‌ دورود در استان‌ لرستان‌.
مولف:  فرزانه ساسان پور
چالدُران،# شهرستان‌ و دشتی‌ در استان‌ آذربایجان‌ غربی‌.
مولف:  رحیم رئیس نیا
نخستین‌ جنگ‌ دولتهای‌ صفوی‌ و عثمانی‌ در 920 در دشت‌ چالدران‌ *
مولف:  خسرو خسروی
چالوس‌،# شهرستان‌، رود و شهری‌ در استان‌ مازندران‌.
مولف:  ژ. مییون ( د. اسلام )
جمعیتی‌ با منشأ مالایی‌ ـ پولینزی‌ که‌ قبل‌ از میلاد مسیح‌ در سواحل‌ جنوبی‌ شبه‌جزیره هندوچین‌ استقرار یافتند
مولف:  شکیل اسلم بیگ
ویرانه‌های‌ شهری‌ قدیمی‌ در بخش‌ پنج‌ محال‌ ایالت‌ بمبئی‌ هند