جستجو مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

عنوان‌ صاحب‌منصبی‌ در دربار برخی‌ از سلاطین‌ مسلمان‌ که‌ وظیفه چشیدن‌ غذای‌ سلطان‌ را برای‌ اطمینان‌ یافتن‌ از زهرآلود نبودن‌ آن‌ برعهده‌ داشت‌
چالانچولان‌،# دهستان‌ و شهری‌ در شهرستان‌ دورود در استان‌ لرستان‌.
چالدُران،# شهرستان‌ و دشتی‌ در استان‌ آذربایجان‌ غربی‌.
نخستین‌ جنگ‌ دولتهای‌ صفوی‌ و عثمانی‌ در 920 در دشت‌ چالدران‌ *
چال‌ میدان‌ رجوع کنید به تهران#‌
چالَندَر رجوع کنید به جالَندَر#
چالوس‌،# شهرستان‌، رود و شهری‌ در استان‌ مازندران‌.
جمعیتی‌ با منشأ مالایی‌ ـ پولینزی‌ که‌ قبل‌ از میلاد مسیح‌ در سواحل‌ جنوبی‌ شبه‌جزیره هندوچین‌ استقرار یافتند
ویرانه‌های‌ شهری‌ قدیمی‌ در بخش‌ پنج‌ محال‌ ایالت‌ بمبئی‌ هند
شاعر و نویسنده‌