جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  نگار نادری
نام‌ میوه‌ و گونه‌ای‌ از درخت‌ بَن‌/ وَن‌/ ونه‌ یا بَنه‌/ بِنه‌ (پسته وحشی‌ یا کوهی‌) با نام‌ علمی‌ پیستاسیا آتلانتیکا
مولف:  مجید عبداللهی - مولف:  مهدی کریمی -
چاد،# کشوری‌ در افریقای‌ مرکزی‌ که‌ بیش‌ از نیمی‌ از مردم‌ آن‌ مسلمان‌اند.
مولف:  عباس عبیدی
سیاستمدار و روزنامه‌نگار عراقی‌
مولف:  اصغر کریمی
یکی‌ از صور کوچ‌نشینی‌ با شیوه زندگی‌ و اقتصاد سنّتی‌ شبانی‌، که‌ ترکیبی‌ است‌ از عادات‌ و فنون‌ گوناگون‌ بهره‌برداری‌ از امکانات‌ طبیعی‌ محیط‌ زیست‌ نامطلوب‌ چون‌ بیابانها، کوههای‌ بلند و غیره‌
مولف:  فرزانه ساسان پور
چادِگان،# شهرستان‌ و شهری‌ در استان‌ اصفهان‌.
مولف:  پل نیومن، تلخیص از < زبانهای اصلی جهان >
خانواده زبانی‌ چادی‌، شاخه‌ای‌ از مجموعه‌ زبانهای‌ افریقایی‌ ـ آسیایی، مشتمل‌ بر حدود 135 زبان‌ است‌، که‌ در منطقه جنوب‌ صحرای‌ افریقا، در مغرب‌ و جنوب‌ و مشرق‌ دریاچه چاد، به‌ آنها تکلم‌ می‌شود