جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  ایرج پروشانی - مولف:  آرزو نجفیان -
یکی‌ از همخوانها (صامتها)، هفتمین‌ حرف‌ از الفبای‌ فارسی‌، هشتمین‌ حرف‌ از الفبای‌ اردو و چهارمین‌ حرف‌ الفبای‌ ترکی‌
مولف:  معصومه بادنج
چابُکْسَر،# بخش‌ و شهری‌ در شهرستان‌ رودسر، در استان‌ گیلان‌.
مولف:  خسرو خسروی
چابَهار/ چاه‌بهار،# شهرستان‌، خلیج‌ و شهری‌ بندری‌ در استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌.
مولف:  فریدون عبدلی فرد
عنوان‌ اصلی‌ پیک‌ دولتی‌ در ایران‌ از قرن‌ هفتم‌ تا سیزدهم‌
مولف:  معصومه بادنج
چاپِِشْلو(1)،# بخش‌ و شهری‌ در شهرستان‌ درگز، در استان‌ خراسان‌ رضوی‌.
مولف:  علی پورصفر قصابی نژاد
طایفه‌ای‌ ترک‌ در ایران‌
مولف:  سیداحمد هاشمی - مولف:  عبدالحسین آذرنگ -
صنعت‌ تکثیر نوشته‌ها و تصاویر بر روی‌ کاغذ، که‌ با اختراع‌ دستگاه‌ چاپ‌ توسط‌ گوتنبرگ، در 1436/840، تحولی‌ بزرگ‌ یافت‌
مولف:  ج . اومن ، تلخیص از د. اسلام - مولف:  گونای آلپای کوت ، تلخیص از د. اسلام -
چاپ‌ و چاپخانه (2)،#
مولف:  ج .و. شاو ( د. اسلام ) - مولف:  ج .و. شاو ( د. اسلام ) -
چاپ‌ و چاپخانه (3)،#