جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

مولف:  رحيم‌ روحبخش‌

پانزده‌ خرداد، قیام‌، نهضتی‌ خودجوش‌ و مردمی‌ در تهران‌، قم‌ و برخی‌ از شهرهای‌ دیگر در اعتراض‌ به‌ دستگیری‌ امام‌ خمینی‌ در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲. زمینه‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و دینی‌ این‌ قیام‌ به‌ دهه ۱۳۳۰ ش‌ و اقدامات‌ تحریک‌آمیز نظام‌ حاکم‌ بازمی‌گردد.

مولف:  محمدرضا رياضي‌ محمود صباحي‌

پارچه‌/ پارچه‌بافی‌ ، این‌ مقاله‌ شامل‌ این‌ بخشهاست‌:

1) پیشینه ‌2) دستگاههای‌ بافندگی‌ و روشهای‌ بافت ‌3) ایران ‌4) مصر 5) شام ‌6) اندلس ‌7) عثمانی ‌8) هند 9) تولید و تجارت‌ پارچه‌ در دهه‌های‌ اخیر

مولف:  قنبرعلي‌ رودگر

پل‌ ، طاق‌ و گذرگاهی‌ برای‌ عبور از رودخانه‌، درّه‌، خندق‌ و سایر عوارض‌ عمیق‌ طبیعی‌.

مولف:  ايرج‌ پروشاني‌
ین‌ واج‌ الفبای‌ فارسی‌ و یکی‌ از چهار همخوان‌ مخصوص‌ این‌ زبان‌ که‌ در زبان‌ عربی‌ وجود ندارد
مولف:  مهران‌ اخباريفر
ضیدان‌ و اخترشناس‌ یونانی‌ قرن‌ چهارم‌ میلادی‌، اهل‌ اسکندریه‌
مولف:  سكندر امان‌اللهي‌ بهاروند
ایلات‌ لُر زبان‌ منطقة‌ بالاگریوه‌ در لرستان‌، و نام‌ سکونتگاه‌ آنان‌
مولف:  ويرجينيا ماتسون‌ هوكر ( د. اسلام‌ ) و ] گروه‌ اسلام‌ معاصر [
قه‌ای‌ در جنوب‌ شرقی‌ آسیا که‌ سابقاً سلطان‌نشینی‌ مالایایی‌ بود، اما اکنون‌ (به‌ موجب‌ معاهدة‌ بانکوک‌ میان‌ بریتانیای‌ کبیر و سیام‌ در 1327/1909) جزو تایلند است‌
مولف:  فريبا عربي‌
ر شورشی‌ در 1143 در عثمانی‌ در دورة‌ سلطنت‌ احمد سوم‌