جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲مقاله یافت شد

مولف:  بهزاد كريمى
از يادمانهاى مهم تاريخ انقلاب اسلامى ايران و يادآور سه رخداد سرنوشت‌ساز: سيزده آبان ۱۳۴۳، تبعيد امام‌خمينى(ره) به تركيه و عراق؛ سيزده آبان ۱۳۵۷، كشتار دانش‌آموزان و دانشجويان در دانشگاه تهران؛ و سيزده آبان ۱۳۵۸، اشغال سفارت امريكا به‌دست دانشجويان پيرو خط امام.
مولف:  محمدرضا ناجى
دختر امام‌حسين‌بن على عليه‌السلام و از زنان فاضل اهل‌بيت.