جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۳مقاله یافت شد

مولف:  حسن انوری، محسن معینی، منوچهر حمزه لو

سعدی، شهرت و تخلص مشرف(شرف)الدین مصلح، نامدارترین شاعر و برجسته‌ترین نثرنویس فارسی‌زبان در قرن هفتم که سخنش سهلِ ممتنع است و در سخن‌دانی، به استاد سخن و در اخلاق و عرفان، به شیخ اجل ملقب شده‌است و شهرت جهانی دارد.

مولف:  بهزاد كريمى
از يادمانهاى مهم تاريخ انقلاب اسلامى ايران و يادآور سه رخداد سرنوشت‌ساز: سيزده آبان ۱۳۴۳، تبعيد امام‌خمينى(ره) به تركيه و عراق؛ سيزده آبان ۱۳۵۷، كشتار دانش‌آموزان و دانشجويان در دانشگاه تهران؛ و سيزده آبان ۱۳۵۸، اشغال سفارت امريكا به‌دست دانشجويان پيرو خط امام.
مولف:  محمدرضا ناجى
دختر امام‌حسين‌بن على عليه‌السلام و از زنان فاضل اهل‌بيت.