جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۱۹۰مقاله یافت شد

مولف:  گئورگ بودروس ( د. ایرانیکا )
امیرنشین‌پیشین‌چترال‌، به‌خصوص‌ناحیه جنوبی‌آن‌، یکی‌از چند زبانه‌ترین‌مناطق‌هندوکش‌است‌
مولف:  مريم حسينى‌آهق
زکات فطره، زکاتی واجب در عید فطر.
مولف:  معصومه بادنج
نام دو ريزابه دائم از ريزابه‌هاى شرقى دجله*، معروف به زاب كوچك و بزرگ.
مولف:  قدریه تاج بخش
ناحيه‌اى تاريخى، در شمال‌شرقى الجزاير.
مولف:  رقیه ابراهیمی
جزيره‌اى در شمال‌شرقى اقيانوس هند.
مولف:  غلامعلی خمر
شهر و شهرستانى در استان سيستان و بلوچستان در مشرق ايران.
مولف:  سعید شیرازی
ولايتى در جنوب‌شرقى افغانستان، به مركزيت وُلُسوالى قَلات/ كَلات.
مولف:  بابک خضرایی
نام شعبه‌اى در موسيقى كهن ايران و نام گوشه‌اى در دستگاههاى سه‌گاه و چهارگاه.
مولف:  سعید شیرازی
منطقه‌اى تاريخى در بخشهاى شرقى و جنوبى افغانستان.