جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

مولف:  محمدرضا امامی نیا
فرقه‌اى از غالیان در حدود قرن دوم، که به الوهیت على‌بن ابى‌طالب قائل بودند
مولف:  محمود مهدوی دامغانی
شهرت عبداللّه‌بن عبدنُهْم مُزَنى، از اصحاب پیامبر اکرم
مولف:  ابراهیم موسی پور
نامى که در تشیع عامیانه به اسب امام‌حسین علیه‌السلام داده شده‌است
مولف:  مریم حسینی آهق
نام روستایى در جنوب مدینه، میقات (محل مُحرم‌شدن) حاجیان و عمره‌گزارانى که از مسیر مدینه به مکه مى‌روند
مولف:  محمدرضا ناجی
بت یا بتخانه‌اى در جنوب مکه و معبود پاره‌اى از قبایل عرب در روزگار جاهلیت