جستجو مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

فرقه‌اى از غالیان در حدود قرن دوم، که به الوهیت على‌بن ابى‌طالب قائل بودند
ذوات الاذناب ← دنباله‌دارها#
ذوات الاوتار ← ساز#
ذوات النفخ ← ساز#
ذوات حامیم ← حوامیم#
شهرت عبداللّه‌بن عبدنُهْم مُزَنى، از اصحاب پیامبر اکرم
ذوالجلال و الاکرام ← جلال و جمال#
نامى که در تشیع عامیانه به اسب امام‌حسین علیه‌السلام داده شده‌است
نام روستایى در جنوب مدینه، میقات (محل مُحرم‌شدن) حاجیان و عمره‌گزارانى که از مسیر مدینه به مکه مى‌روند
بت یا بتخانه‌اى در جنوب مکه و معبود پاره‌اى از قبایل عرب در روزگار جاهلیت