جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

مولف:  یاسمین آک کوش
تخلص عوض‌چلبى، شاعر دیوانى عثمانى در قرن دهم
مولف:  علیرضا مقدم
شاعر صوفى عثمانى در نیمه نخست قرن دوازدهم
مولف:  سیدحمید جهان بخت
سیاستمدار مسلمان هند و سومین رئیس‌جمهور این کشور
مولف:  مرضیه کاظمی
نام عربى مگس و گاه گروهى از حشرات، همچون پروانه و زنبور عسل، در آثار دوره اسلامى
مولف:  محمد رحمانی
اصطلاحى فقهى به معناى بریدن حلقوم حیوانات با آداب و شروط ویژه شرعى براى حلال‌شدن گوشت و پاک‌شدن اجزاى مرده آنها
مولف:  پیمان متین
مهم‌ترین و مفصّل‌ترین اثر اسماعیل‌بن حسین جرجانى*
مولف:  مریم کیانی فرید
اصطلاح و مفهومى برگرفته از قرآن و حدیث که بحث از آن به کلام، فلسفه و عرفان اسلامى راه یافته‌است
مولف:  مرضیه کاظمی
نام عربى گروهى از حشرات بیمارى‌زا و سمّى در آثار دوره اسلامى