جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۸مقاله یافت شد

مولف:  آرزو نجفیان
از همخوانها، یازدهمین حرف الفبای فارسی، نهمین حرف الفبای عربی، سیزدهمین حرف الفبای اردو، یازدهمین حرف الفبای ترکی عثمانی، نهمین حرف در ترتیب الفبای ابتثی و حرف بیست‌وپنجم از الفبای ابجدی است که آن را ذال معجمه یا ذال منقوطه نیز می‌نامند
مولف:  حسین روح اللهی
از ابزارهای رصدی رایج در دوره اسلامی، برای تعیین طول و عرض دایرة‌البروجی اجرام آسمانی و نیز اندازه‌گیری فاصله زاویه‌ای بین آنها
مولف:  زیبا معیّر
از غزوات پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه‌وآله‌وسلم
مولف:  محمد صدر
التهاب بافت ریه براثر عوامل متنوعی چون باکتریها، قارچها، ویروسها و انگلها
مولف:  صابر اداک و محمدرضا ناجی

ذاتُ السَّلاسِل، عنوان دو نبرد در صدر اسلام.

مولف:  حسین روح اللهی
از ابزارهای نجومی رایج در دوره اسلامی برای اندازه‌گیری فاصله سمت‌الرأسی اجرام سماوی، فاصله بین دو کوکب، اندازه اجسام (قطر ظاهری یا ارتفاع جسم) و فاصله بین دو جسم