جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

مولف:  آرزو نجفیان
از همخوانها، یازدهمین حرف الفباى فارسى، نهمین حرف الفباى عربى، سیزدهمین حرف الفباى اردو، یازدهمین حرف الفباى ترکى عثمانى، نهمین حرف در ترتیب الفباى ابتثى و حرف بیست‌وپنجم از الفباى ابجدى است که آن را ذال معجمه یا ذال منقوطه نیز مى‌نامند
مولف:  حسین روح اللهی
از ابزارهاى رصدى رایج در دوره اسلامى، براى تعیین طول و عرض دایرة‌البروجى اجرام آسمانى و نیز اندازه‌گیرى فاصله زاویه‌اى بین آنها
مولف:  زیبا معیّر
از غزوات پیامبر اکرم صلى‌اللّه علیه‌وآله‌وسلم
مولف:  محمد صدر
التهاب بافت ریه براثر عوامل متنوعى چون باکتریها، قارچها، ویروسها و انگلها
مولف:  صابر اداک و محمدرضا ناجی

ذاتُ السَّلاسِل، عنوان دو نبرد در صدر اسلام.

مولف:  حسین روح اللهی
از ابزارهاى نجومى رایج در دوره اسلامى براى اندازه‌گیرى فاصله سمت‌الرأسى اجرام سماوى، فاصله بین دو کوکب، اندازه اجسام (قطر ظاهرى یا ارتفاع جسم) و فاصله بین دو جسم