جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۹۸مقاله یافت شد

مولف:  مهین فهیمی
خاندان حکومتگر مغول در ترکستان شرقی، در سده هشتم و نهم
مولف:  محبوبه شرفی
همسر بزرگ هولاکوخان* (حک:۶۵۴ـ ۶۶۳)
مولف:  رمضان رضایی
متصدی نوشتن یا پیش‌نویس‌کردن نامه‌ها و مدارک رسمی و اداری، از صاحب‌منصبان و کارکنان اصلی در تشکیلات اداری سرزمینهای اسلامی، کاتب