جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۰مقاله یافت شد

مولف:  آرزو نجفیان - مولف:  آرزو نجفیان - مولف:  تلخیص از د. ترک -
از همخوانها، دهمین حرف الفبای فارسی، هشتمین حرف الفبای عربی، یازدهمین حرف الفبای اردو، پنجمین حرف از الفبای ترکی و چهارمین حرف از الفبای ابجدی است که آن را دال ابجد و دال غیرمنقوط و دال مهمله نیز می‌نامند
مولف:  آرزو نجفیان
در الفبای زبان اردو معادل حرف «د» همانند زبان فارسی، واجی انسدادی، دندانی و واکدار است
مولف:  نگار نادری
کلفت شدن پوست برخی نقاط بدن انسان و بافت زیر آن در نتیجة انسداد مجاری لنفاوی، غالباً ناشی از انگل فیلاریا بانکروفتی
مولف:  مرتضی کریمی نیا و سعید شفیعی
اصطلاحی قرآنی ـ تفسیری و از نشانه‌های روز قیامت
مولف:  محمدرضا ناجی
از جنگهای مشهور عرب (ایام‌العرب) در روزگار جاهلیت
مولف:  علی تمیزال
شاعر شعر عامیانة ترک در قرن سیزدهم
مولف:  محسن رحمتی
امیر سلجوقی و حکمران گرگان و خراسان در اواخر قرن پنجم هجری