جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۴مقاله یافت شد

مولف:  محسن معصومی
اراضی سلطنتی، زمینهایی که در اختیار و تحت نظارت مستقیم خلیفه و سلطان قرار داشت و درآمدهای حاصل از آن به خزانه خصوصی وی واریز می‌شد
مولف:  زحل حسینی آهق
مهدی، عالم مبارز امامی قرن چهاردهم
مولف:  غلامعلی پاشازاده
از علمای مبارز علیه استعمار انگلیس در ایران و عراق
مولف:  سیدعلیرضا میرعلی نقی
آهنگ‌ساز و موسیقی‌پژوه ایرانی
مولف:  فاطمه رحیمی
ایجاد نقشهای ماندگار بر بدن انسان از طریق وارد کردن مواد رنگی در زیر پوست
مولف:  محسن رنجبر
شهری در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی
مولف:  عثمان غازی اوزْگودِنلی
عنوان رؤسای قبایل ترک و مغول که بعدها برای حکمرانان برخی از سلسله‌های حکومتگر اسلامی به‌کار می‌رفت