جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

مولف:  محسن معصومی
اراضى سلطنتى، زمینهایى که در اختیار و تحت نظارت مستقیم خلیفه و سلطان قرار داشت و درآمدهاى حاصل از آن به خزانه خصوصى وى واریز مى‌شد
مولف:  زحل حسینی آهق
مهدى، عالم مبارز امامى قرن چهاردهم
مولف:  غلامعلی پاشازاده
از علماى مبارز علیه استعمار انگلیس در ایران و عراق
مولف:  سیدعلیرضا میرعلی نقی
آهنگ‌ساز و موسیقى‌پژوه ایرانى
مولف:  فاطمه رحیمی
ایجاد نقشهاى ماندگار بر بدن انسان از طریق وارد کردن مواد رنگى در زیر پوست
مولف:  محسن رنجبر
شهرى در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقى
مولف:  عثمان غازی اوزْگودِنلی
عنوان رؤساى قبایل ترک و مغول که بعدها براى حکمرانان برخى از سلسله‌هاى حکومتگر اسلامى به‌کار مى‌رفت