جستجو مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

خالدیّه رجوع کنید به خالد نقشبندى#
اراضى سلطنتى، زمینهایى که در اختیار و تحت نظارت مستقیم خلیفه و سلطان قرار داشت و درآمدهاى حاصل از آن به خزانه خصوصى وى واریز مى‌شد
مهدى، عالم مبارز امامى قرن چهاردهم
از علماى مبارز علیه استعمار انگلیس در ایران و عراق
نحوى، لغوى و شاعر قرن چهارم و پنجم هجرى
از اسماء حسنى
آهنگ‌ساز و موسیقى‌پژوه ایرانى
ایجاد نقشهاى ماندگار بر بدن انسان از طریق وارد کردن مواد رنگى در زیر پوست
شهرى در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقى
عنوان رؤساى قبایل ترک و مغول که بعدها براى حکمرانان برخى از سلسله‌هاى حکومتگر اسلامى به‌کار مى‌رفت