جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۴مقاله یافت شد

مولف:  مریم شمس فلاورجانی
خلیفه‌زاده اموی و از نخستین کسانی که در عالم اسلام در حوزه‌های مختلف علوم طبیعی، به‌ویژه کیمیا، آثار متعددی به او منسوب است
مولف:  شهباز محسنی و فاطمه رحیمی
لقب خالدبن احمدبن حسین شهرزوری، صوفی و عالم بزرگ شافعی مذهب قرن سیزدهم
مولف:  رحیم رئیس نیا
نویسنده زن ترک در دوره‌های مشروطیت دوم عثمانی و جمهوریت
مولف:  ناهده فوزی - مولف:  ناهده فوزی - مولف:  ناهده فوزی - مولف:  ناهده فوزی - مولف:  ناهده فوزی - مولف:  ناهده فوزی -
از خاندانهای کهن و سرشناس فلسطین و ساکنِ بیت‌المقدس
مولف:  باقر قربانی زرّین
لقب دو برادر ادیب و شاعر اهل موصِل در سده چهارم