جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

مولف:  مریم شمس فلاورجانی
خلیفه‌زاده اموى و از نخستین کسانى که در عالم اسلام در حوزه‌هاى مختلف علوم طبیعى، به‌ویژه کیمیا، آثار متعددى به او منسوب است
مولف:  شهباز محسنی و فاطمه رحیمی
لقب خالدبن احمدبن حسین شهرزورى، صوفى و عالم بزرگ شافعى مذهب قرن سیزدهم
مولف:  رحیم رئیس نیا
نویسنده زن ترک در دوره‌هاى مشروطیت دوم عثمانى و جمهوریت
مولف:  ناهده فوزی - مولف:  ناهده فوزی - مولف:  ناهده فوزی - مولف:  ناهده فوزی - مولف:  ناهده فوزی - مولف:  ناهده فوزی -
از خاندانهاى کهن و سرشناس فلسطین و ساکنِ بیت‌المقدس
مولف:  باقر قربانی زرّین
لقب دو برادر ادیب و شاعر اهل موصِل در سده چهارم