جستجو مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

کنیه‌اش ابوعبداللّه، راوى امامى
خلیفه‌زاده اموى و از نخستین کسانى که در عالم اسلام در حوزه‌هاى مختلف علوم طبیعى، به‌ویژه کیمیا، آثار متعددى به او منسوب است
امیر و والى معروف عصر عباسى
خالدبن یزید قماط رجوع کنید به ابوخالد قمّاط#
از پیشگامان داستان‌نویسى نوین ادبیات ترکى
لقب خالدبن احمدبن حسین شهرزورى، صوفى و عالم بزرگ شافعى مذهب قرن سیزدهم
نویسنده زن ترک در دوره‌هاى مشروطیت دوم عثمانى و جمهوریت
از خاندانهاى کهن و سرشناس فلسطین و ساکنِ بیت‌المقدس
لقب دو برادر ادیب و شاعر اهل موصِل در سده چهارم