جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

مولف:  علی محمد طرفداری
از مهم‌ترین نهضتهاى سیاسى و اجتماعى شبه‌قاره هند در دوران استعمار انگلستان که با هدف استقلال هندوستان از سلطه بریتانیا، احیاى دوران عظمت و قدرت مسلمانان شبه‌قاره و بهبود اساسى وضع توده‌هاى مردم از سوى عنایت‌اللّه‌خانِ مشرقى* (علامه شرق) در 1309ش/1930 در شهر لاهور (در ایالت پنجاب)، بنیان گذاشته شد
مولف:  مهران افشاری
فرقه‌اى از درویشان شیعى‌مذهب ایرانى
مولف:  علیرضا سعید
در قبر نهادن میت و دفن او پس از غسل دادن، تکفین و خواندن نماز میت، مطابق با احکام و آداب شرعى
مولف:  گنابادی بهرام پروین
شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و ناقد ادبى معاصر عرب
مجمع‌الجزایرى در مغرب افریقاى شمالى در اقیانوس اطلس شمالى