جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۴مقاله یافت شد

مولف:  علی محمد طرفداری
از مهم‌ترین نهضتهای سیاسی و اجتماعی شبه‌قاره هند در دوران استعمار انگلستان که با هدف استقلال هندوستان از سلطه بریتانیا، احیای دوران عظمت و قدرت مسلمانان شبه‌قاره و بهبود اساسی وضع توده‌های مردم از سوی عنایت‌اللّه‌خانِ مشرقی* (علامه شرق) در 1309ش/1930 در شهر لاهور (در ایالت پنجاب)، بنیان گذاشته شد
مولف:  مهران افشاری
فرقه‌ای از درویشان شیعی‌مذهب ایرانی
مولف:  علیرضا سعید
در قبر نهادن میت و دفن او پس از غسل دادن، تکفین و خواندن نماز میت، مطابق با احکام و آداب شرعی
مولف:  گنابادی بهرام پروین
شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و ناقد ادبی معاصر عرب
مجمع‌الجزایری در مغرب افریقای شمالی در اقیانوس اطلس شمالی