جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۴مقاله یافت شد

مولف:  معصومه رضازاده شفارودی
خارک،# جزیره‌ای در خلیج‌فارس و بخش و شهر بندری در شهرستان بوشهر، استان بوشهر.
مولف:  علی جلیلی
نام جنگ میان ابراهیم‌ بن مالک اشتر نخعی* و عُبَیداللّه‌بن زیاد* که در کنار خازِر یا خازَر (شاخابه راست رودخانه زاب*) درگرفت
مولف:  سیدعلی اکبر خدایی
سردار عرب و والی عباسیان در زمان سفاح و منصور
مولف:  حمیدرضا گیاهی یزدی - مولف:  محمدجواد ناطق -
خازنی، عبدالرحمان،# منجم و متخصص علم‌الحِیَل در قرن پنجم و ششم.
مولف:  فرزانه ساسان پور
خاش،# شهرستان و شهری در استان سیستان و بلوچستان.
مولف:  چنگیز اورخونلو، با اندکی تلخیص از د. اسلام
شخصی، خصوصی، متعلق به حکومت یا حاکم
مولف:  سپهرداد مجدزاده
خاص‌بک،# لقب دو تن از سرداران سلجوقیان عراق.