جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۴مقاله یافت شد

مولف:  مریم کیانی فرید - مولف:  مریم کیانی فرید - مولف:  لیلا هوشنگی -

مفهومی کلامی و از آموزه‌های مشترک همه مسلمانان به معنای پایان یافتن نبوت به حضرت محمد صلی‌اللّه‌علیه‌وآله

مولف:  افسانه منفرد
عنوان ملکه و خویشاوند زن در میان اشراف، زن ازدواج کرده و بانوی بلندمرتبه
مولف:  لیلی کریمیان
خاندانی از عالمان شیعی جبل‌عامل لبنان
مولف:  فریده سعیدی
از خاندانهای علمی مشهور و پرنفوذ در اصفهان و سپس تهران که منصب رسمی امامت جمعه در این دو شهر (اصفهان: قرن دوازدهم تا چهاردهم، تهران: قرن سیزدهم تا پیروزی انقلاب اسلامی) را داشتند
مولف:  منیژه ظفرآبادی و گروه زبان و ادبیات
شاعر فارسی‌سرای و دبیر دیوان سلجوقیان در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم
مولف:  محسن معصومی
فردی که در قصر خلفا و پادشاهان یا در منزل اشراف و بزرگان و مردم عادی، به انجام کارهای شخصی آنان، اشتغال داشت
مولف:  محسن معصومی
از القاب رسمی برخی از سلاطین مملوک مصر و نیز پادشاهان عثمانی، به معنای خدمتگزار و نگهبان دو شهر مکه و مدینه