جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۴مقاله یافت شد

مولف:  آرزو نجفیان
از همخوانها، نهمین حرف الفبای فارسی، هفتمین حرف الفبای عربی، دهمین حرف الفبای اردو و بیست و چهارمین حرف در ترتیب ابجدی
مولف:  احمد آرین نیا
خابور،# ناحیه‌ای باستانی در شمال سوریه و نام دو رودخانه در شمال بین‌النهرین.
مولف:  محمدحسن یزدانی
خاتم(1)،# شهرستانی در جنوب استان یزد به مرکزیت شهر هرات.
مولف:  علی غفرانی
علامت خاص شاهان، خلفا، صاحب منصبان، علما و گاه مردم عادی بر مکتوباتشان
مولف:  عبدالکریم عطارزاده
، از هنرهای سنّتی و صنایع‌دستی ایران، تزیین سطوح اشیا به ویژه اشیای چوبی با ترکیبی از چند ضلعیهای منظم چوبی، استخوانی و فلزی