جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

مولف:  حجت‌اللّه طاهرى

حکیمی، حاجی محمدرضا، معروف به ابوالملّه، از علمای مبارز مشروطه‌خواه. وی در رشت به دنیا آمد.

مولف:  افسانه منفرد

حلّاج، کسی که الیاف پشم یا پنبه را از هم باز و زوائد را از آنها جدا می‌کند.

حلال رجوع کنید به احکام خمسه

مولف:  بهزاد لاهوتى افسانه منفرد اكرم ارجح عبدالكریم عطارزاده

حلب، از قدیم ‌ترین شهرهای منطقه شامات، دارای پیشینه و جایگاه مهم سیاسی و آثار فرهنگی تمدنی در دوره اسلامی، امروزه دومین شهر مهم سوریه و نیز نام استانی در این کشور.

مولف:  اصغر صادقی‌یكتا

حلبچه، شهری در استان سلیمانیه عراق که در جنگ عراق با ایران، توسط دولت عراق بمباران شیمیایی شد.