جستجو مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

حكیمى، ابراهیم، ملقب به حكیم‌الملك، از دولتمردان دوره قاجار و پهلوى.

حكیمى، حاجى محمدرضا، معروف به ابوالملّه، از علماى مبارز مشروطه‌خواه. وى در رشت به دنیا آمد.

حلّاج، كسى كه الیاف پشم یا پنبه را از هم باز و زوائد را از آنها جدا می‌كند.

حَلّاج، حسین بن منصور، صوفى مشهور سده سوم و چهارم.

حلال رجوع کنید به احكام خمسه

حلب، از قدیم ‌ترین شهرهاى منطقه شامات، داراى پیشینه و جایگاه مهم سیاسى و آثار فرهنگى تمدنى در دوره اسلامى، امروزه دومین شهر مهم سوریه و نیز نام استانى در این كشور.

حلبچه، شهرى در استان سلیمانیه عراق كه در جنگ عراق با ایران، توسط دولت عراق بمباران شیمیایى شد.