جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۱۸مقاله یافت شد

مولف:  نگار نادرى

حكیم مؤمن، شهرت محمدمؤمن‌بن محمدزمان حسینى تنكابنى دیلمى (متوفى ح ۱۱۱۰)، پزشك و داروشناس دوره صفوى، مؤلف كتاب معروف تحفةالمؤمنین*.

مولف:  حجت‌اللّه طاهرى

حكیمى، حاجى محمدرضا، معروف به ابوالملّه، از علماى مبارز مشروطه‌خواه. وى در رشت به دنیا آمد.

مولف:  افسانه منفرد

حلّاج، كسى كه الیاف پشم یا پنبه را از هم باز و زوائد را از آنها جدا می‌كند.

حلال رجوع کنید به احكام خمسه

مولف:  بهزاد لاهوتى افسانه منفرد اكرم ارجح عبدالكریم عطارزاده

حلب، از قدیم ‌ترین شهرهاى منطقه شامات، داراى پیشینه و جایگاه مهم سیاسى و آثار فرهنگى تمدنى در دوره اسلامى، امروزه دومین شهر مهم سوریه و نیز نام استانى در این كشور.

مولف:  اصغر صادقی‌یكتا

حلبچه، شهرى در استان سلیمانیه عراق كه در جنگ عراق با ایران، توسط دولت عراق بمباران شیمیایى شد.